Villkor & integritetspolicy

Älvestad-Tanken AB värnar om din integritet och därför är vi måna om att skydda de personuppgifter vi har om dig. Vi är försiktiga när vi hanterar dessa och du kan känna dig trygg med att behandlingen av dem sker på ett korrekt sätt enligt gällande regler.

Vad är en personuppgift?

Med personuppgifter menas all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en person. Exempel på personuppgifter är: namn, adress, telefonnummer, personnummer, bilder och ljudupptagningar. Även krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter (t.ex. IP-nummer) är personuppgifter om de kan kopplas till en person. Några vanliga exempel på insamling av personuppgifter är: att registrera och organisera dem i ett kundregister, att lagra dem i t.ex. IT-system, att föra över dem till någon annan samt att radera dem.

Hantera order/beställning

Dina personuppgifter behandlas främst för att hantera din order/beställning. Detta gör vi för att hålla det som vi lovat när du blev kund (d.v.s. för att fullgöra vårt avtal med dig). Vi behöver till exempel kunna kontakta dig, ta betalt samt kunna skicka information till dig.

Hantera köp

Utöver att dina uppgifter används för att hantera ditt köp används de även för att informera dig om vad som är på gång, för att svara på frågor som du ställer till kundservice, för att anpassa information och erbjudanden till dig (s.k. profilering) och för att skicka ut eventuell marknadsföring. För att undersöka hur pass nöjd du som kund är med Älvestadtanken och våra tjänster kan även enkätundersökningar genomföras.

Köp genom Svea Bank

Företagsfaktura
Följande gäller för kunder som handlar i egenskap av företag och väljer betalning via faktura (”företagsfaktura”).

Kreditprövning: Vid ansökan om betalning via företagsfaktura genomförs sedvanlig kreditprövning, vilket kan innebära att en kreditupplysning inhämtas.

Betalningsvillkor: Förfallodatum och övriga villkor för företagsfaktura framgår av fakturan. Vid fakturabetalning ska betalningen ha mottagits senast 30 dagar från fakturadatum (eller det datum som framgår av fakturan). Vid dröjsmål med betalning tillkommer en påminnelseavgift om 60 kr samt dröjsmålsränta om 2 % per månad från förfallodatum till dess full betalning sker.

Överlåtelse: Samtliga företagsfakturor kommer att överlåtas till Svea Bank AB, 556158-7634 (”Svea Bank”). Alla betalningar med anledning av fakturan ska erläggas till Svea Bank.

GDPR: Vid betalning via företagsfaktura kommer fakturan att överlåtas till Svea Bank AB och vi delar då företagskundens personuppgifter med Svea Bank. Svea Bank är personuppgiftsansvarig för de fordringar som vi har överlåtit till Svea Bank. För detaljerad information om Svea Banks behandling av personuppgifter, vänligen läs vidare i Sveas dataskyddsinformation som finns tillgänglig på https://www.svea.com/dataskydd eller kontakta Svea via post 169 81 Solna, telefon 08-514 931 13 eller swp@svea.com. Dataskyddsombud nås på privacy@svea.com.

Innan och efter ditt köp

När du gjort ett köp hos oss och prenumererar på vårt nyhetsbrev eller deltar i något av våra event vill vi sätta dina intressen i fokus. Du ger oss ditt samtycke att samla in uppgifter genom att aktivt godkänna att du prenumererar på vårt nyhetsbrev eller godkänner våra övriga villkor. För att kunna sätta dina intressen i fokus används dina personuppgifter även för s.k. profilering. Profilering betyder att dina data analyseras för att bättre kunna bedöma vilken information som du behöver få samt vilken marknadsföring du kan komma att uppskatta.

Vem samlas personuppgifterna in från?

Personuppgifterna samlas in direkt från dig, t.ex. när du blev kund eller när du kontaktar oss. De kan även samlas in från statens personadressregister för att se till att vi har rätt uppgifter till dig, t.ex. om du flyttar.

Vem delas personuppgifterna med?

Dina personuppgifter delas med olika samarbetspartners som t.ex. leverantörer av tjänster på vår hemsida, med våra revisorer, vår och din bank och leverantörer av de IT-system som vi behöver för vår verksamhet. I vissa fall delar vi även uppgifter med våra leverantörer för leverans.

Rättslig grund till hantering av personuppgifter

Dina personuppgifter sparas under tiden du har en beställning med garantitid, för vår bokföring och/eller om du valt att prenumerera på vårt nyhetsbrev. På Älvestadtanken sparar vi dina personuppgifter under varans garanti- eller reklamationstid, så att du kan kontakta oss om något fel skulle uppstå.

Vi sparar de uppgifter som behövs för vår bokföring (exempelvis beställningar, fakturor och betalningar) och skatteunderlag. Enligt lag måste dessa uppgifter sparas i sju år. Vi sparar dina uppgifter för nyhetsbrev. Vill du invända mot hur vi använder dina uppgifter för nyhetsbrev kan du välja att avprenumerera på nyhetsbrevet via en länk.

För att inte behandla personuppgifter i onödan och utan anledning raderar vi regelbundet personuppgifter som inte längre behövs. Uppgifterna raderas efter ovanstående kriterier.

När dina personuppgifter behandlas av Älvestad-Tanken AB har du följande rättigheter:

– Du har rätt att få veta vilka personuppgifter som vi behandlar om dig och kan be oss om en kopia av dessa.

– Du har rätt att få felaktiga personuppgifter om dig rättade. Om du är kund hos oss gör du detta enklast genom att kontakta vår kundservice.

– Du har rätt att be oss radera dina personuppgifter (t.ex. om vi inte har anledning att behandla dem eller om du inte längre samtycker). Även om du ber oss att radera dina personuppgifter kan vi ibland behöva spara vissa personuppgifter, t.ex. när lagen kräver att vi gör det eller om behandlingen krävs för att kunna försvara eller göra gällande våra rättsliga intressen

– Du har rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter och begära att behandlingen av dessa begränsas. Exempelvis i väntan på att felaktiga uppgifter kontrolleras och eventuellt korrigeras. Notera att en begränsning eller radering av dina personuppgifter kan innebära att vi inte har möjlighet att fullfölja våra åtaganden gentemot dig.

– Du har rätt att få ut dina personuppgifter i ett maskinläsbart format och överföra dem till en annan personuppgiftsansvarig, så kallad dataportabilitet. Detta gäller bara personuppgifter som du själv har gett oss, som behandlas automatiskt av oss och som vi behandlar för att hålla vad vi lovat i avtalet med dig eller för att du samtyckt

– Du har rätt att när som helst ångra ditt samtycke för behandling som vi gör för att du godkänt den. Det är viktigt att veta att, om du ångrar ett samtycke, gäller det bara framåt och inte för behandling som redan gjorts.

Våra skyldigheter

Våra skyldigheter är att vara ansvarig för hur dina personuppgifter behandlas och att bestämma vilka ändamål dessa uppgifter ska behandlas för.

Om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter, eller om du vill använda de rättigheter du har när vi behandlar dem är du välkommen att kontakta vår kundservice på info@alvestadtanken.se.

Säkerhetsåtgärder

Dina personuppgifter behandlas enligt lagen och på ett säkert sätt. Rutiner finns för att skydda dina personuppgifter och värna om din integritet. Till exempel behandlar vi bara sådana personuppgifter som vi verkligen behöver och är noga med att radera dem när de inte längre behövs. Kontinuerligt uppdateras de system som används för att behandla personuppgifter så att de är tillräckligt säkra. Till exempel genom anti-virusprogram, brandväggar och system för att upptäcka personuppgifter i olika IT-system. Vi är personuppgiftsansvariga gentemot våra kunder. Vi kräver således, och kontrollerar även att våra samarbetspartners behandlar dina personuppgifter på ett säkert sätt och enligt lag.

Cookies

Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska besökaren på en webbplats informeras om att webbplatsen använder “cookies”. Besökaren ska lämna sitt samtycke till att dessa används. När du besöker alvestadtanken.se kan viss information lagras på din dator. Denna information lagras i små textfiler som kallas “cookies”. Du kan givetvis tacka nej till “cookies” men det kan medföra försämrad funktionalitet på vissa sidor. Till exempel i kartfunktioner och i streamad film. Om du inte accepterar att “cookies” används kan du göra inställningar i din webbläsares säkerhetsinställningar så att du antingen inte tar emot några ”cookies” alls, eller att du får en fråga varje gång en webbplats försöker placera en ”cookie” på din dator. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information.

Statistikverktyg

På alvestadtanken.se används webbanalysverktyget Google Analytics. Verktyget använder “cookies” för att samla in information om hur besökarna använder webbplatsen. Till exempel om antal sidvisningar, var besökare kommer från och antal gjorda besök. Syftet är att förbättra webbplatsen och ge en bra användarupplevelse. Om du inte vill acceptera “cookies” så samlas ingen information in

Bildrättigheter

alvestadtanken.se tillåter inte vidare användning av bilderna på denna hemsida. Bilderna ägs av fotografen (och/eller bildbyrån/alvestadtanken.se) och får således inte kopieras och användas utan fotografens/bildbyråns eller Älvestadtanken’s medgivande.