Vi har slutfört en framgångsrik leverans av lagringstankar med konisk botten, öppen topp, inspektionslucka på sidan av tanken och flänsade anslutningar till en fiskodling.

Våra lagringstankar med konisk botten är utformade för att optimera hanteringen av fiskodlingens processer. Den koniska bottenstrukturen underlättar tömning och rengöring av tanken, vilket är avgörande för att bibehålla en hälsosam och kontrollerad miljö för fiskarna. Den öppna toppen ger enkel åtkomst för påfyllning, övervakning och underhåll av tankens innehåll.

En viktig funktion i dessa lagringstankar är inspektionsluckan på sidan av tanken. Denna lucka möjliggör enkel och bekväm inspektion av tankens interiör, vilket är avgörande för att övervaka fiskens välbefinnande och säkerställa att miljöparametrarna är optimala.

Våra flänsade anslutningar på tankarna garanterar säkra och tätade förbindelser till andra system och utrustning som kan vara nödvändiga i fiskodlingsprocessen. Detta ger en integrerad och effektiv hantering av vattenflöden och andra resurser.

Vi är stolta över att ha kunnat leverera dessa skräddarsydda lagringstankar som möter kraven och behoven hos vår kund inom fiskodlingssektorn. Vårt mål är alltid att erbjuda högkvalitativa lösningar som ökar effektiviteten och hållbarheten inom branschen. Vi ser fram emot att fortsätta samarbetet och leverera innovativa produkter och tjänster för att stödja våra kunders framgång.