Måttanpassad 15 000 Liter regnvattentank

Vi är glada över att kunna meddela att vi nyligen har levererat en specialtillverkad regnvattentank med en kapacitet på 15 000 liter till en större grossist. Denna skräddarsydda lösning är tillverkad enligt ritning och är ett utmärkt exempel på hur teknik och innovation kan möta specifika behov.

Med ökande medvetenhet om vattenkriser och behovet av hållbar resurshantering har efterfrågan på regnvattentankar ökat avsevärt. Vår kund insåg vikten av att samla in och lagra regnvatten för användning i hushållet och för trädgårdsbevattning. För att möta deras exakta krav på lagringskapacitet och utrymme bestämde vi oss för att tillverka en specialdesignad tank som skulle passa perfekt i garaget.

Den 15 000 liters regnvattentanken är tillverkad med högkvalitativt PE material och utformad för att säkerställa långvarig hållbarhet och effektivitet. Dess placering i garaget gör det enkelt för kunden att samla in regnvatten året runt utan att oroa sig för extrema väderförhållanden som kan påverka tankens prestanda.

Specifikationer:

  • Anslutningar DN100 & DN90 flänsade
  • Sugledning till pump
  • Manhål med lucka
  • Ventilation